Familieskolen

Kurset

Familieskolen er et kurstilbud som tar sikte på å styrke ekteskap og familieliv. Kurset er blitt svært godt mottatt av deltakerne. Flere familier og parforhold har fått en ny start, og deltagerne har blitt inspirert til å ta enda bedre vare på hverandre. Familieskolen henvender seg til alle som ønsker et godt ekteskap, uansett livssyn. Kurset bygger på et bibelsk verdigrunnlag, men samlivsspørsmålene og samlivsproblemene er stort sett de samme for alle.

Kursledere

  • Jann Even og Kjellaug Andresen, Salem
  • Majen og Tore Sævik, Betel Trondheim
  • Johannes Selstø, Betania
  • Ingebjørg og Sveinung Sørhaug, Trondheim Frikirke

Temaer

  • Et sterkt fundament og kommunikasjon
  • Konflikthåndtering og tilgivelsens betydning
  • Foreldre og svigerforeldre
  • God sex og kjærlighet i praksis

For alle!

Skolen passer for alle som ønsker å lære mer om å leve sammen. Den kan være en god forberedelse til ekteskapet - eller inspirasjon for dem som har levd sammen i mange år. Den passer både for dem som har det bra, for dem som ønsker å få det enda bedre, for dem som synes det kan være tøffe tak og for dem som strever og ikke får det til eller som trenger hjelp til å komme gjennom en vanskelig periode.

Bakgrunn

Ekteskapet er under stort press. I mange år har vi registrert en økende grad av samlivsbrudd. I Oslo har antallet kommet opp i nesten 50% av alle nye inngåtte ekteskap. Konsekvensene av denne utviklingen er en trussel for samfunnet vårt og mange politikere ser med bekymring på det som skjer. Familien har alltid vært den viktigste grunnpilar i samfunnet for å danne den kommende generasjon. Men i dag vokser det opp en stadig større skare av barn som kommer fra hjem der mor og far har gått fra hverandre. Forhenværende generalsekretær i FN, Koffi Annan, har uttrykt i sin 1000 års tale at det globale problem ved inngangen til en nytt årtusen ikke primært er verdensøkonomien eller miljøproblemene, men alle de usette barna. Hva kommer de til å gjøre for å bli sett?

Hva sier tidligere kursdeltagere?

VELDIG bra. Kan anbefales til alle, bør være et årlig fenomen. Hva med et oppfølgingskurs om noen år?

Jeg liker (...) den gode stemningen mellom lederne! Det smitter deltagerne. :)

Musikk og sanger underbygget temaene flott. Satte stor pris på at så mye tid og omsorg var lagt i borddekking og matlaging! Tusen takk!!!

Artig og til tider veldig illustrerende med de små dramastykkene i starten av kurset.